SATIN AL
TR / EN
Sepet güncellendi.
Sepet güncellendi.

KULLANIM KOŞULLARI

Kullanım Koşulları Sözleşmesi

BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ OKUYUP İNCELEYİNİZ.

Bu Internet Sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

  1. GİRİŞ

Bu Sitede yer alan içerik, sadece eğitici nitelikli genel bir bilgi sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple bu içerik, ürünlerimizle, tıpla, sağlıkla, hastalıklarla ilgili tavsiye amacını taşımamaktadır. Ayrıca burada yer alan bilgiler tıbbi tanı veya tedaviye ilişkin tavsiye niteliği taşımadığı gibi hekimin tavsiyesinin yerine geçme amacı da taşımamaktadır. Herhangi bir ürün, hastalık veya sağlık durumunuz konusunda ve herhangi bir yeni tedaviye başlamadan önce mutlaka bir hekime başvurunuz. Ayrıca DDMR bu sitede verilen bilgilerin doğru, hatasız, güncel veya eksiksiz olduğuna ilişkin herhangi bir garanti vermemekte ya da taahhüt ve/veya beyanda bulunmamaktadır.

DDMR herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın bu şart ve koşullar ve/veya bu internet sitesinde atıfta bulunulan ürünler ve hizmetler üzerinde değişiklik yapabilir, iyileştirebilir ve/veya bunları değiştirebilir. Bu değişiklikler, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz, üzerinde değişiklik yapılan Kullanım Şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Şartlarına tabi olmak istemiyorsanız Siteye erişmeyiniz.

 

  1. KABUL

Bu Sitede sunulan hizmetler, DDMR İnşaat Turizm Danışmanlık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (bundan böyle kısaca "DDMR" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve sitenin yasal sahibi DDMR olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi DDMR'ye aittir.
İşbu kullanım koşullarını DDMR gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, DDMR tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş ve DDMR, bağlı şirketleri, iştirakleri ve çalışanları aleyhinde, bu internet sitesinin kullanımından ya da bu sitede bulunan bir referans, bilgi, ya da görüşten kaynaklanabilecek herhangi bir iddiadan feragat etmiş olur.

 

  1. İÇERİK

İnternet sitesinin interaktif bilgi paylaşımı sağlayan soru ve yorum kısımları, videolar, resimler; muhtemel bir yan etki bildirimi ve internet sitesi sahibi olarak mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile DDMR ve/veya DDMR’nin bu hususta görevlendirdiği Ajans tarafından periyodik olarak gözden geçirilerek değerlendirilecek ve ilgili mevzuat ve DDMR prosedürleri uyarınca bildirimler yapılacaktır. 

 

  1. SORUMLULUK

Bu internet Sitesinin ziyaretçisi/kullanıcısı, internet sitesine verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve siteyi kullanımından doğabilecek risklerden sorumludur. Ayrıca bu internet Sitesinde hakaret içeren, müstehcen, yasa dışı içeriğe sahip, gerçek veya tüzel kişileri karalama amaçlı, küçük düşürücü ifadeler ve tehditler içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer ziyaretçi/kullanıcılar dahil olmak üzere üçüncü kişilerin haklarını yahut yasaları ihlal eden, suç unsuru taşıyan, hukuki sorumluluk doğmasına sebebiyet veren yazışmalar yapılması veya ürün tanıtımı yapılması bu yönde yazışmalar, materyal ve yayın gönderilmesi yasaktır. Ajans bu internet sitesini düzenli aralıklarla kontrol edecek ve bu hükmün ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde DDMR’yi bu hususta bilgilendirecektir. DDMR bu ihbar üzerine söz konusu içeriği derhal siteden kaldırma ve/veya ilgili ziyaretçi/kullanıcı için siteye giriş yasağı uygulama hakkına sahiptir. Ancak, DDMR’ye tanınan bu hak, bir yükümlülük olarak kabul edilemez; DDMR’nin bu hakkını kullanmamış olması, daha sonra kullanamayacağı anlamına gelmez ve herhangi bir şekilde söz konusu içerikten ötürü sorumluluğunu doğurmaz. Söz konusu içerikten kaynaklanan her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk içeriği yükleyen/yayınlayan kişi veya kişilere aittir. Bu kapsamdaki içerikten ötürü DDMR’ye herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük atfedilemez.

Ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından internet sitesine dahil edilen her türlü bilgi, belge, makale ve sair materyal, niteliği ve amacı her ne olursa olsun gizli addedilmeyecek olup DDMR söz konusu materyallerin herhangi birini veya tamamını herhangi bir sınırlama olmadan herhangi bir amaçla kullanma, ifşa etme, kopyalama, alenen sergileme ve çevirisini yapma hususunda dünya çapında, sürekli, telif ücreti içermeyen ve münhasır olmayan bir hakka sahiptir.

DDMR, bu internet sitesine dahil edilmesi için sunulan materyalleri, herhangi bir bildirimde bulunmadan çıkarma veya silme hakkına sahiptir. Internet sitesinde ziyaretçiler/kullanıcılar üçüncü kişiler tarafından eklenen bilgi, belge ve veri vesairenin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ya da kanuna aykırı olması durumunda DDMR’ye sorumluluk atfedilemez.

DDMR bu sitede yer alan bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz neticesinde doğacak hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu sitede yer alan herhangi bir içeriğin doğruluğuna, eksiksizliğine veya yararına güvenilmesi dahil olmak üzere burada yer alan bilgilerin kullanımıyla ilgili riskleri değerlendirmeniz ve tüm riskleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Ayrıca, DDMR, bu sitede yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız veya buna itibar etmenizden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zararlardan, kâr kaybından, veri kaybından sorumlu değildir.

 

  1. KAYIT VE GİZLİLİK

DDMR, kullanıcılarının gizliliğine saygı gösterir ve Sitede bildirilen kişisel bilgilerle ilgili olarak kullanıcıların haklarıyla sorumluluklarını açıklayan Gizlilik Politikasını belirlemiştir. Gizlilik politikası için lütfen tıklayınız.

 

  1. DİĞER İNTERNET SİTESİNE VERİLEN LİNKLER

Bu internet sitesinden üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilmektedir. DDMR, bu ilgili internet sitelerinin ya da bağlantı verilen internet sitesindeki bağlantıların içeriğinden sorumlu değildir. DDMR, söz konusu sitelerin içeriğini veya doğruluğunu incelemek veya değerlendirmekten sorumlu değildir ve herhangi bir üçüncü taraf materyali veya web sitesi, ürünleri veya hizmetleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. DDMR’nin, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi ile bağlantılı olarak verilen mal, hizmet, kaynak, içerik ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  1. TİCARİ MARKALAR

Bu web sitesinde yer alan makaleler, metinler, fotoğraflar, çizimler ve diğer grafik materyalleri, isimler, logolar, markalar ve hizmet markaları (toplu olarak "Ticari markalar") da dahil olmak üzere bu internet sitesinde gösterilen her türlü materyal DDMR ve/veya bir bağlı şirketinin, iştirakinin ya da lisansörünün mülkiyeti altındadır ve telif hakkı, marka ve diğer endüstriyel mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Bu materyalleri ya da bunların herhangi bir bölümünü çoğaltmanız, yeniden iletmeniz, dağıtmanız, yayınlamanız, satmanız, yayımlamanız yasaktır. DDMR ve/veya bağlı şirketlerinin veya lisansörün kendi takdirine bağlı olarak verebileceği veya veremeyeceği önceden yazılı onayını almadığınız takdirde, bu web sitesinde yer alan makaleler, metinler, fotoğraflar, çizimler ve diğer grafik materyalleri, isimler, logolar, markaları kullanım hakkınız olmadığınızı kabul edersiniz.

 

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu sitede yer alan tüm materyallerin telif hakkı DDMR ve/veya bağlı şirketlerine aittir.

Site kullanıcıları ve ziyaretçileri bu sitede yer alan görsel eserler, tasarımlar, ara yüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenleri ile DDMR ve/veya bağlı şirketlerine ait tescilli ya da tescilsiz tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları, kısmi ya da bütün olarak DDMR’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz, aktarılamaz, içeriği değiştirilemez, şekiller metnin kendisi olmaksızın kullanılamaz veya diğer herhangi bir şekilde ticari kullanıma konu edilemez. DDMR’nin yazılı izni olmaksızın, işbu internet sitesinde yer alan her türlü eserin kişisel amaçla olma hali haricinde röprodüksiyon, değişim, dağıtım, iletim, yeniden yayımlama, sergileme veya gösterim amacıyla kullanılması kesinlikle yasaktır.

Zımnen dahi olsa DDMR’nin ya da ticari marka sahibinin açık yazılı izni olmadan, gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari markaların ruhsat veya hak sahibi olmasına izin verildiği şeklinde yorum yapılamaz. Yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan bu hakka konu unsurların kullanımı hak ihlali olup, bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali hem hukuki hem cezai yaptırımlara tabidir. DDMR, internet sitesi ve içeriğinde yer alan fikri mülkiyet haklarını korumak maksadıyla her türlü yasal ve cezai yola başvurabilir.

İnternet sitesine erişim sağlayan kişiler tarafından iletilen/yayınlanan herhangi bir içeriğe gizli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu internet sitesi içeriğine, üçüncü kişilerin gizliliğini ihlal eden, ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izin alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan, virüs, ya da diğer bir zararlı öğe içeren yahut hukuka aykırı içeriğe sahip bilgi veya sair içeriğin gönderilmesi, iletilmesi yasaktır. İşbu internet sitesine erişim sağlamak ve herhangi bir bilgi yüklemek/yayınlamakla, telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir hakkın ihlali dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan, ilgili ziyaretçi/kullanıcı tek başına sorumludur.

 

  1. BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNA İLİŞKİN SORUMLULUK

Bu Sitedeki bilgilere dünya çapında erişilebilmektedir ancak, Sitede belirtilen tüm ürün ve hizmetler bütün coğrafi bölgeler veya yargı bölgelerinde herkesin kullanımına sunulmamıştır. Bu site Türkiye’de yerleşik ziyaretçi/kullanıcılara yöneliktir. DDMR, ürünlerimiz veya hizmetlerimizin kullanımını bazı kişiler, coğrafi bölgeler ya da yargı bölgeleri için sınırlayabilir ve/veya sağladığımız ürün sayısını ya da hizmet türlerini sınırlandırabilir. Sitede bulunan materyallerdeki ürünler ve hizmetler için yapılan teklifler yasaklandığı yerlerde geçersizdir. Bu şekilde kullanımın ziyaretçi/kullanıcıların kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olduğu ve uygulanacak ulusal kanunlar neticesinde meydana gelebilecek sorumluluktan tamamıyla ziyaretçi/kullanıcıların kendilerinin sorumlu olduğu ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kabul edilmektedir.

 

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. DDMR,  işbu sözleşmeden veya bu internetin sitesinin kullanımından ortaya çıkabilecek tüm ihtilafları iyi niyetle ve müzakereler yoluyla halletmek için en iyi çabayı sarf edecektir. Buna rağmen ihtilaf çözülemediği takdirde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Çerezlerin Kullanımı

Kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla internet sitemizde çerezler kullanmak isteriz. Vereceğiniz onayı istediğiniz zaman değiştirebilir ya da geri alabilirsiniz. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye “Gizlilik Politikasından” ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve çerez tercihlerinizi ayarlamak için, lütfen ‘’Çerez Ayarlarını’’ ziyaret edin. Diğer taraftan, eğer çerezleri kullanmamızı kabul ediyorsanız, lütfen sitemizi kullanmaya devam edin.