Bir kök hücrenin ne olduğunu anlamak için, önce bir kök hücrenin ne olmadığını anlamak önemlidir. Vücudun somatik hücreler adı verilen tüm hücreleri, belirli bir görev yapan uzmanlaşmış hücrelerdir. Örneğin, bir deri hücresi asla bir deri hücresinden başka bir şey olmayacak ve asla bölünmeyecektir. Bir deri hücresinin ölene kadar yapacağı şeyi yapar. Elektriksel dürtülere tepki veren beyin hücreleri, insülin üreten pankreas hücreleri, kasılan kas hücreleri gibi vücudun diğer tüm hücreleri için aynıdır.

Sistemin diğer tarafında başlangıçta belirli bir görevi olmayan kök hücreleri bulunur. Görevleri bir doku ya da organ da hasar oluştuğunda çoğalmak ve diğer hücre tiplerine dönüşmektir ve bunu bir bireyin tüm yaşamı boyunca yaparlar. Tarihsel olarak, kemik iliğindeki yetişkin kök hücrelerin kan hücrelerine öncü olduğu, beyaz kan hücrelerinin, kırmızı kan hücrelerinin ve trombositlerin oluşumuna yol açtığı bilinmekteydi. Ancak yüzyılın başlarındaki keşifler, kemik iliğindeki kök hücrelerin vücuttaki hemen hemen her türlü hücreye dönüşme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi. Aslında, bu onların en önemli rollerinden biridir ve o zamandan beri kemik iliğindeki kök hücrelerin vücudun doğal onarım ve yenileme sistemini oluşturduğu anlayışına yol açmıştır.

Bireyin yaşamı boyunca, kök hücreler, tüm vücudun düzgün çalışmasını sağlamak ve korumak için kemik iliğini çeşitli organlara ve dokulara göç etmek üzere salınır.
Bir yaralanma veya dejeneratif bir süreç olduğunda, kök hücreler fonksiyonunu kaybetmiş hücrelerin yerini almak ve hasarı etkili bir şekilde onarmak için o dokuya göç eder. Son 5-10 yıl içinde, kök hücre araştırmaları, dolaşımdaki kök hücre sayısı ile vücudun onarım yeteneği arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu göstermiştir: dolaşımdaki kök hücre, doku onarım sürecine katılabileceği hücre tipine dönerek gerekli organ veya doku hücresine dönüşerek yaşamın devamlılığını sağlar. Ayrıca, dolaşımdaki kök hücre sayısı ile dejeneratif hastalıkların oluşumu arasında da bir bağlantı vardır: dejeneratif hastalıkları olan insanların, sağlıklı insanların kanında bulunan kök hücre sayısının kabaca yarısına sahiptir.
Sonuç: Kök hücrelerin kemik iliğinden salınmasını desteklemek ve vücuttaki kök hücrelerin genel işlevini desteklemek için yapılabilecek her şey, en üst seviye sağlığa kavuşulmasına ve korunmasına katkıda bulunacaktır. Drapeau,C. et al. Mobilization of bone marrow stem cells with StemEnhance® improves muscle regeneration in cardiotoxin-induced muscle injury. Cell Cycle. May 1, 2010; 9:9, 1-5. Drapeau, C. Understanding the Natural Role of Stem Cells in the Body: A New Understanding of Disease Formation? J Stem Cell Res Ther 2013, 3:3